Givasa - Senyalitzacions i abalisaments Givasa Senyalitzacions i abalisaments

GIVASA, S.A. fabrica i instal·la:

  • Senyalització vertical (Senyals de trànsit definitives, senyals de trànsit d'obres, cartells d'orientació, pòrtics i banderoles) en acer galvanitzat i alumini anoditzat.
  • Sistemes de contenció de vehicles metàl·lics (Barrera de seguretat, ampit per ponts, sistema de protecció de motoristes, pas de mitjana o transfer i atenuador d'impactes).
  • Sistemes de contenció de vehicles de mixt acer - fusta (Barrera de seguretat).
  • Barana vianants (barana d'acer galvanitzat i barana de fusta).
  • Abalisament definitiu (captafars ull de gat, captafars de neoprè, fita H-75, fita divergent i fita d’aresta) i d'obres (balisa lluminosa, cascada lluminosa i con).
C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@givasa.com - Avís Legal - Política de privacitat