Givasa - Senyalitzacions i abalisaments Givasa Senyalitzacions i abalisaments


Empresa

GIVASA, S.A. va ser constituïda a l'octubre de 1985, a Castellbisbal (província de Barcelona), amb l'objectiu d'oferir l'estudi, desenvolupament i realització de treballs de seguretat viària tant d'obra nova, com de millora i conservació de la existent.

Va iniciar immediatament la seva activitat en el sector d'obra pública, consistent en el subministrament i instal·lació de barreres de seguretat semirígides o metàl·liques en les diferents vies de circulació espanyoles.

Més tard, a partir de 1996, va ampliar la seva activitat incorporant la fabricació, subministrament i instal·lació de senyalització vertical definitiva i provisional.

Mitjançant la incorporació de polítiques de responsabilitat social, GIVASA, S.A. ha aconseguit avançar de manera sostenible, obtenint un creixement continuat i rendible. Aquesta evolució ha provocat que actualment l'empresa sigui un referent tant per a les diferents administracions públiques com per a les constructores en matèria de seguretat passiva en les seves vies i obres.

L'experiència de GIVASA, S.A. en el sector de l'obra pública està avalada per la tasca i capacitat del seu equip humà, format per professionals que treballen amb els mitjans i la maquinària adequada per dur a terme la seva tasca, fent especial èmfasi en la correcta qualitat del producte i en una elaborada posada en obra.

Per garantir la qualitat dels productes, serveis oferts i una correcta aplicació de la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, es disposa d'un sistema de gestió de la qualitat i medi ambient, basat en la norma UNE-EN-ISO-9001 i UNE-EN-ISO-14001 per a la producció i instal·lació de senyalització vertical i baranes metàl·liques, la comercialització i install lació d'elements de contenció de vehicles (barreres semirígides de seguretat, passos de mitjana, sistemes de protecció de motoristes, barrera mixta d'acer i fusta, ampits metàl·lics i coronació metàl·lica de ampit de formigó) i per a la comercialització d'altres elements accessoris en senyalització de carreteres (dispositius d'abalisament, reductors de velocitat i delineants de carril).

empresa givasa empresa givasa
C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@givasa.com - Avís Legal - Política de privacitat