Givasa - Senyalitzacions i abalisaments Givasa Senyalitzacions i abalisaments


Notícies

Marcatge CE senyalització vertical definiitva

04/03/2013

Marcatge CE senyalització vertical definiitva

Amb data 1 de gener de 2013, tota la senyalització vertical definitiva que es projecti o instal·li dins la Unió Europea, haurà de disposar de marcatge CE segons la norma UNE-EN 12899.

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@givasa.com - Avís Legal - Política de privacitat