Givasa - Senyalitzacions i abalisaments Givasa Senyalitzacions i abalisaments

Productes

Senyalització d'orientació de la Generalitat De Catalunya >> Presenyalització (Or20)

OR21a

Descripció

Preparen la presa de decisió en la maniobra de divergència. Anuncien els diferents destins que s'han de triar en el pròxim nus, per tal que l'usuari es prepari per a realitzar una possible maniobra. Són rectangulars, amb destinacions i fletxes (i de vegades croquis), sense indicació de distàncies. Les fletxes estan associades a maniobres, també el croquis, d'una manera més complet i excepcional.

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@givasa.com - Avís Legal - Política de privacitat