Givasa - Senyalitzacions i abalisaments Givasa Senyalitzacions i abalisaments

Productes

Pantalles acústiques >> Pantalles acústiques
Pantalles acústiques

Pantalles acústiques

Descripció

Les pantalles o barreres acústiques, són dissenyades per eliminar la contaminació acústica emesa per fonsts fixes o trànsit rodat. Disposen de marcat CE i cumpleixen amb les normes UNE-EN 1793-1, UNE-EN 1793-2, UNE-EN 1794-1 i UNE-EN 14388.

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@givasa.com - Avís Legal