Givasa - Senyalitzacions i abalisaments Givasa Senyalitzacions i abalisaments

Productes

BARRERA DE FORMIGÓ IN SITU CE >> H2

Barrera de formigó in situ doble d'alçada variable

BHDEG0/0a-HV-H2W3

Classe

H2

Descripció

Barrera de seguretat de formigó in situ doble d'alçada variable amb marcatge CE. Nivell de contenció H2, ample de treball W3, deflexió dinàmica 0 i índex de severitat tipus B. Amb juntes de retracció cada 3 m.

Formes d'ús

-

Sistema de contenció de vehícles per ús permanent. Apte per col·locar sobre capa d'asfalt o formigó.Document adjunt

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@givasa.com - Avís Legal - Política de privacitat