Nemasco - Perfils de formigó en continu Nemasco Perfils de formigó en continu


Empresa

NEMASCO, S.L. va ser constituïda el setembre de 1995, a El Botarell (província de Tarragona), amb l'objectiu d'oferir l'estudi, desenvolupament i realització de treballs de seguretat viària tant d'obra nova, com de millora i conservació de la existent.

Va iniciar immediatament la seva activitat en el sector d'obra pública, consistent en el subministrament i instal·lació de barreres de seguretat rígides o de formigó in-situ a les diferents vies de circulació espanyoles.

Més tard, va ampliar la seva activitat incorporant nous elements de drenatge longitudinal i altres de formigó in-situ, com són cunetes, caç i voreres.

Mitjançant la incorporació de polítiques de responsabilitat social, NEMASCO, S.L. ha aconseguit avançar de manera sostenible, obtenint un creixement continuat i rendible. Aquesta evolució ha provocat que actualment l'empresa sigui un referent tant per a les diferents administracions públiques com per a les empreses constructores en matèria de seguretat viària en les seves vies i obres.

L'experiència de NEMASCO, S.L. en el sector de l'obra pública està avalada per la tasca i capacitat del seu equip humà, format per professionals que treballen amb els mitjans i la maquinària adequada per dur a terme la seva tasca, fent especial èmfasi en la correcta qualitat del producte i en una elaborada posada en obra.

empresa nemasco empresa nemasco
C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@nemasco.com - Avís Legal