Nemasco - Perfils de formigó en continu Nemasco Perfils de formigó en continu

Productes

Barrera de formigó in situ >>

Barrera de formigó simple tipus New Jersey

BHSEJ0/0a

Classe

M

Descripció

Barrera de formigó BHSEJ0 / 0A simple "in situ" executada a màquina amb motlle lliscant

Formes d'ús

-

Marges de la carretera.
- Distància mínima al obstacle: 5-10 cm (Ap 4.1.2.1 Recomanacions)
- Distància mínima a la calçada: 0,50 metres (Ap 4.1.2.1 Recomanacions)
- Distància màxima a la calçada: taula 6 Recomanacions
- Estudiar la possibilitat d'instal lar BHD per la seva major estabilitat
- Aconsellable seu ús en vies suburbanes d'IMD elevada

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@nemasco.com - Avís Legal