Nemasco - Perfils de formigó en continu Nemasco Perfils de formigó en continu

Productes

Barrera de formigó in situ >>

Dues fileres de barrera de formigó simple tipus New Jersey

2xBHSEJ0/0a

Classe

M

Descripció

Dues fileres de barrera de formigó simple BHSEJ0/0a "in situ" executada a màquina amb motlle lliscant

Formes d'ús

-

Equivalents a 2xBHD
- Distància mínima a l'obstacle: 5-10 cm (Ap 4.1.2.1 Recomanacions)
- Distància mínima a la vora de la calçada: 0,50 metres (Ap 4.1.2.1 Recomanacions)
- Distància màxima a la calçada: taula 6 Recomanacions
- Han cuidar especialment els problemes de drenatge i conservació de la vegetació de la jardinera
- En mitjana de pendent menor a 10:1 cada filera s'establirà independentment
- Mesures amb distància entre vores de la calçada entre 1,50 metres i 6 metres

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@nemasco.com - Avís Legal