Nemasco - Perfils de formigó en continu Nemasco Perfils de formigó en continu

Productes

Barrera de formigó in situ >>

Barrera de formigó doble tipus F "in situ"

BHDEF0/0a

Classe

M

Descripció

Barrera de formigó BHDEF0/0a doble "in situ" executada a màquina amb motlle lliscant

Formes d'ús

- En marges de la carretera
- Distància mínima a obstacle: 5-10 cm (Ap 4.1.2.1 Recomanacions)
- Distància mínima a la calçada: 0,50 (Ap 4.1.2.1 Recomanacions)
- Distància màxima a la calçada: taula 6 Recomanacions
- S'emprarà amb preferència a BHS per la seva major estabilitat
- Recomanat l'ús de perfil "F" enfront del "New Jersey" amb trànsit elevat de vehicles lleugers

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@nemasco.com - Avís Legal