Nemasco - Perfils de formigó en continu Nemasco Perfils de formigó en continu

Productes

Barrera de formigó in situ >>

Dues fileres de barrera de formigó simple tipus F

2xBHSEF0/0a

Classe

M

Descripció

Dues fileres de barrera de formigó simple BHSEF0/0a "in situ" executada a màquina amb motlle lliscant

Formes d'ús

-

Equivalents a 2xBHD
- Mitjanes amb distància "d" entre vores de la calçada compresa entre 1,50 metres i 6 metres
- Distància màxima a la vora de la calçada: taula 6 recomanacions
- Han cuidar especialment els problemes de drenatge i conservació de la vegetació de la jardinera.

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@nemasco.com - Avís Legal